تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال مقالات (تمدید شد)
  1402-09-20
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1402-09-26
 • آخرین مهلت ارسال پروپوزال طرح ها(RFP) (تمدید شد)
  1402-11-30
 • آخرین مهلت ثبت نام
  1402-09-27
 • تاریخ شروع همایش و رویداد
  1402-10-02
 • تاریخ پایان همایش و رویداد
  1402-10-04
برگزار کنندگان
دانشکده علوم و فناوری های همگرا و کوانتومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ISC کد اختصاصی ۰۳۲۳۰-۸۵۱۶۸