تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال مقالات
  1402-09-10
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1402-09-15
 • آخرین مهلت ارسال پروپوزال طرح ها(RFP)
  1402-09-25
 • تاریخ شروع همایش و رویداد
  1402-10-02
 • تاریخ پایان همایش و رویداد
  1402-10-04
برگزار کنندگان