پژوهشگران گرامی، جهت ارسال مقالات می بایست از فرمت ذیل، برای مقالات خود استفاده نمایید.

الگوی مقالات فارسی

الگوی مقالات انگلیسی

پژوهشگر گرامی، لطفا مقاله خود را در قالب الگوی پوستر همایش (در اندازه A1)  پرینت رنگی و لمینیت نمایید. قابل ذکر است ارائه گواهی منوط به تحویل پوستر به دبیرخانه همایش حداکثر تا روز چهارشنبه و هم چنین حضور در زمان مقرر در همایش می باشد. 

الگوی پوستر همایش

راهنمای تصویری ثبت نام و ارسال مقاله

 

کتابچه مقالات کنفرانس، از طریق این لینک قابل دانلود می باشد.