برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

03 دی 1402
16:00-18:00

ظرفیت: 30
شرکت کنندگان: 30
دکتر امیر حسین صالحی شایگان

02 دی 1402
14:00-18:00

ظرفیت: 30
شرکت کنندگان: 17
دکتر حمید رضا مهاجرانی و دکتر سعید طهماسبی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.