ردیف نام و نام خانوادگی عنوان چکیده سخنرانی
1 دکتر حمید رضا پوراعتماد علوم و فنون همگرا، در"بوم" ما در چهارمین همایش نواندیشی دینی (27 آذرماه 1390، دانشگاه شهید بهشتی)، با روش شبه­دلفی، چالش­های پیش روی "علوم و فناورهای همگرا"  و سایر فعالیت­های چندسیستمی در ایران، به بحث گذاشته شد. و معلوم شد که جدی­ترین چالش،  ادامه مطلب>>
2 دکتر سید داور سیادت استراتژی های مولتی-اومیکس در مطالعات میکروبیوم انسان  میکروبیوم انسان مجموعه ایی از باکتری‌ها، ویروس ها، تک یاخته ها و قارچ های مسقر در تمام مناطق آناتومیکال است که در تقابل و ارتباط مسقیم و غیر مستقیم با سلولهای انسانی می باشند؛ بطوریکه در بسیاری از مسیرهای فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی، در دوحالت تعادل و اختلال نقش مهمی ایفا نموده و... ادامه مطلب>>
3 دکتر رضا ابراهیم پور

Interpersonal alignment of neural evidence accumulation to social exchange of confidence

Private, subjective beliefs about uncertainty have been found to have idiosyncratic computational and neural substrates yet, humans share such beliefs seamlessly and cooperate successfully. Bringing together decision making under uncertainty and     interpersonal... ادامه مطلب>>
4 دکتر محمدعلی فریبرزی عراقی

Granular Computing and Quantum Cryptography: A Review

Quantum computing is a new granular computing which is a multidisciplinary field of computer science to solve complex problems in real life faster than classical computers in binary arithmetic. In this case ... ادامه مطلب>>
5 دکتر مریم حاجی اسماعیلی

مدل های زبانی بزرگ  (Large Language Model)

مدل زبانی بزرگ (Large Language Model) یک مدل زبانی متشکل از یک شبکه عصبی با پارامترهای زیادی است که بر روی مقادیر زیادی متن بدون برچسب با استفاده از یادگیری خود نظارتی یا یادگیری نیمه‌نظارتی آموزش داده شده‌است. مدل‌های زبان بزرگ ... ادامه مطلب>>
6

دکتر عزالدین مهاجرانی

نور و ساختارهای زیستی (Light and bio-structures)

چقدر از نور می دانیم. به جرات می توان گفت که نور همچنان معمای پیچیده است. نور بدون حضور ماده قابل بحث و بررسی نیست و زمانی که به ماده برمی خورد دیگر نور نیست. بشر بخصوص در قرن گذشته به واقعیتهای زیادی پی برد ... ادامه مطلب>>
7

دکتر سعید حسامی تکلو

دانشهای حوزه اومیک

روند روبه توسعه علم و فناوری بشر را قادر به انجام مطالعات تمام نگر در حوزه علوم زیستی کرده است. پس از توسعه دانش گسترده ژنومیک، سایر حوزه های دانشی در پیایند این دانش معرفی و گسترده شدند... ادامه مطلب>>