طرح پویش

(فرصتی جدید برای تحصیل مهارت محور و اشتغال همزمان با تحصیل)


هدف از اجرای این طرح فراهم نمودن شرایط اشتغال و ارتقای کار آمادگی دانشجویان از طریق توأم‌کردن آموزش تخصصی و مهارت حرفه‌ای و ایجاد ارتباط و پیوند نظام‌مند میان دانشگاه، صنعت و جامعه است .در این طرح دانشکده مهارت و کارآفرینی با مراکز صنعتی، اداری و تولیدی تفاهم‌نامه امضا خواهد کرد و دانشجویان متقاضی پس از کسب حداقل مهارت ها و توانایی هایی لازم برای کارآموزی جهت معرفی به ارگان یا نهاد مورد نظر گزینش می شوند و می توانند تا 8 واحد (هر واحد حداقل 120 ساعت) تحت عنوان کارآموزی پویشی در صنعت بگذرانند که بسته به قرارداد دانشکده یا دانشگاه با ارگان و نهاد مورد نظر می تواند همراه با پرداخت کمک هزینه تحصیلی از سمت ارگان یا نهاد مربوطه به دانشجو باشد که به حساب شهریه دانشجو واریز می شود. به عبارتی در این طرح فرصتی بینظیر برای اشتغال و تحصیل همزمان دانشجو فراهم می شود و در نتیجه دانشجو در محل کار با تعامل اجتماعی آشنا شده و اعتماد به نفس کافی را برای ورود به بازار کار و حتی کارآفرینی پیدا می‌کند. ضمن اینکه گواهی دوره های گذرانده شده را نیز دریافت می کند که به عنوان سابقه کار برای شخص مطرح می باشد.

بزای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به    https://ctb.iau.ir/pouyesh/fa مراجعه فرمایید.