چنانچه ایده یا محصول قابل ارائه در نمایشگاه رویداد دارید، فرم زیر را تکمیل و به ایمیل
 qcst-2023@iauctb.ac.ir ارسال بفرمایید.
 
 
دانلود فرم