لطفا برای ثبت هرگونه ایده فرم زیر را تکمیل و به ایمیل qcst-2023@iauctb.ac.ir ارسال فرمایید.

ایده های منتخب از حمایت مادی و معنوی برخوردار خواهند شد.

فرم ثبت ایده