آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، بلوار امام حسن (ع)، مجتمع دانشگاهی آیت ا... هاشمی رفسنجانی، دانشکده علوم و فناوری های همگرا و کوانتومی

تلفن تماس : 44600289-021

                  021-44600187

 

درصورتی که موفق به تماس با دبیرخانه نشدید، درخواست خود را از طریق ایمیل همایش ارسال بفرمایید.

 آدرس ایمیل:   qcst-2023@iauctb.ac.ir

لوکیشن

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.