علی اکبری دکتر محمد علی اکبری (معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی)
   
دکتر سعید آزادیان (دبیر شورای گسترش، آمایش، برنامه ریزی و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی)
   
دکتر توحید پوررستم (رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) 
   
دکتر جمشید صباغ زاده (قائم مقام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات)
دکتر احمد شیرین کلام (رئیس دانشکدگان علوم و فناوری های همگرا و کوانتومی و مسئول برگزاری)
دکتر ستار جداری سلامی (معاون پژوهشی  و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)
   
دکتر سیده مهری حمیدی (معاون پژوهش دانشگاه شهید بهشتی) 
   
دکتر ملیحه رنجبران (معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم و فناوری های همگرا و کوانتومی)
دکتر شهرام سلیمانی (رئیس مرکز تحقیقات فناوری های کوانتومی واحد علوم و تحقیقات)  
   
دکتر محمد پاشاخانلو (مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه فناوری)
   
دکتر حبیب تجلی (دانشگاه آزاد واحد تبریز)
   
دکتر لاله ملک نیا(مدیرکل اداره صنعت، جامعه و دانشگاه)
   
دکتر تایمازفتح الهی(عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی، رئیس پژوهشکده فوتونیک و فناوری های کوانتومی)
   
دکتر حامد حسن پور (رییس باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه)
   
دکتر حامد معبودی (مدیر تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان صندوق حمایت از توسعه فناوری)
   
مهندس میلاد میناخانی (مدیر توانمندسازی صندوق توسعه فناوری)
   
دکتر مهدی معینی آرانی 
   
دکتر محمد ملااحمدی 
   
دکتر زهرا کمال 
   
دکتر هادی روحانی