اطلاعیه شماره 1: تعدیل هزینه ها
06 آذر 1402

با توجه به اخذ حمایت از موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، هزینه های شرکت در رویداد حل مساله و همایش تعدیل گردید. برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت هزینه ها مراجعه فرمایید.